Αποτελέσματα Επιλογής Ομάδων Συμμετοχής

  • Posted on: 27 November 2014
  • By: admin

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό Thessaloniki Hackathon. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν είναι οι ακόλουθες:

Open NaviDeck
SKGTech
SBM
Algoprog
AVC
Chelly
CodePedency
Τρία πουλάκια προγραμμάτιζαν
QLOC
When
Meerkat
DaRe
Void
kcCode
PathFinders