Μήνυμα προειδοποίησης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Δήλωση Συμμετοχής

Στο διαγωνισμό θα συμμετάσχουν 12 ομάδες. Σεπερίπτωση περισσότερων συμμετοχών θα γίνει επιλογή βάσει εμπειρίας των μελών της κάθε ομάδας. Για το λόγο αυτό δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο σχετικό πεδίο της φόρμας "Σχετική Εμπειρία", το οποίο αφορά σχετικές διευθύνσεις όπου μπορούμε να δούμε εφαρμογές ή ιστοτόπους που έχετε αναπτύξει.