Πρόγραμμα

  Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014
10:00 - 11:00 Παρουσιάσεις των διοργανωτών
11:00 Start Hacking!
14:00 - 15:00 Μεσημεριανό γεύμα
15:00 Hacking Continues
20:00 - 21:00 Βραδυνό γεύμα
21:00 Hacking Continues all Night
  Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014
01:00 Σνακ
01:00 - 17:00 Keep Hacking
17:00 - 19:00 Παρουσίαση Εφαρμογών στην Κριτική Επιτροπή
  Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014
18:00   Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων. Βράβευση των Νικητών