Όροι Συμμετοχής

Ομάδες

Οι ομάδες αποτελούνται από ένα μέχρι τρία άτομα. Όλα τα μέλη πρέπει έχουν γνώσεις σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών web και κινητών τηλεφώνων. 

Κώδικας, σχεδίαση, πολυμεσικό υλικό, κ.λπ.

Προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι για όλους τους διαγωνιζομένους, όλα τα στοιχεία των εφαρμογών (κώδικας, σχεδίαση, πολυμεσικό υλικό, κ.λπ.) πρέπει να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του Hackathon. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες ξεκινούν από την ίδια βάση και θέλουμε επίσης να διατηρήσουμε την αληθινή φύση του Hackathon. Μπορείτε ωστόσο, πριν την εκδήλωση, να κάνετε μια προεργασία σκεπτόμενοι για παράδειγμα ιδέες εφαρμογών και κάνοντας σχετικά σχέδια με τη μορφή wireframes. 
Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα περιλαμβάνει υλικό το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό. Μερικά παραδείγματα είναι: εικόνες ελευθέρας χρήσεως, μουσική και βίντεο που διατίθενται με άδεια χρήσης creative commons, βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα. Η μη συμμόρφωση με τον παραπάνω κανόνα μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό
της ομάδας. 
Σε περίπτωση που η ομάδας σας προταθεί για ένα από τα τρία βραβεία, ο κώδικας της εφαρμογής σας θα ελεγχθεί έτσι ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση του παραπάνω κανόνα. 

APIs, υπηρεσίες και λογισμικό ανοιχτού κώδικα 

Η εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι ότι ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων, APIs, και εφαρμογές, βιβλιοθήκες και πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα. Ως διοργανωτές θα θέλαμε να έχετε όλη τη βοήθεια που μπορείτε να πάρετε κατά τη διάρκεια μιας τόσο απαιτητικής εκδήλωσης. Έτσι δεν πρέπει να αφήσετε ανεκμετάλλευτο τον τεράστιο πλούτο βοηθητικών εργαλείων σχετικών με ανάπτυξη εφαρμογών που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Κυριότητα των εφαρμογών

Όλες οι ομάδες διατηρούν την πλήρη κυριότητα των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του Hackathon. Οι εφαρμογές που θα βραβευτούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Alcohol

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν θα σερβίρεται αλκοόλ ούτε θα επιτρέπεται η κατανάλωσή του.

Κώδικας συμπεριφοράς

Να είστε αξιοπρεπείς: Να είστε ευγενικοί με τους άλλους. Μην προσβάλλετε ή υποβιβάζετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Φερθείτε επαγγελματικά. Να θυμάστε ότι η παρενόχληση και ρατσιστικά, σεξιστικά ή υποτιμητικά αστεία δεν είναι κατάλληλα για αυτή την εκδήλωση.

Να είστε ανεκτικοί: Καλωσορίζουμε συμμετέχοντες διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης, καθώς και με διαφορετικό τεχνολογικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Η εκδήλωση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας για καινοτομία, συνεργασία και συμμετοχικότητα της κοινότητας των δημιουργών λογισμικού.

Να είστε ευχάριστοι και να διασκεδάσετε: Προγραμματίστε, γνωρίστε νέους ανθρώπους, γίνετε δημιουργικοί και γενικά περάστε καλά. Το να κάνετε κάτι σημαντικό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλεί άγχος, αλλά σας προτρέπουμε να κάνετε συχνά διαλείμματα ώστε να χαλαρώνετε και να απολαμβάνετε την εκδήλωση.

Είναι στη διακριτή ευχέρεια των διοργανωτών να αποβάλουν από το διαγωνισμό τους συμμετέχοντες που παραβιάζουν τους παραπάνω κανόνες. Σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια που καταβάλλετε ώστε η εκδήλωση να είναι ένα φιλόξενο και φιλικό γεγονός για όλους.