Όροι Χρήσης

Με τη χρήση αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε προσπάθεια να αλλάξει , να τροποποιήσει , ή να βλάψει αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα ή να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία του διαγωνισμού που φιλοξενείται σε αυτή την ιστοσελίδα , απαγορεύεται αυστηρά.

Η μη συμμόρφωση με παρόντες Όρους Χρήσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από εσάς στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί , κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια , να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή , και εσείς συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τις εν λόγω τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις

Δήλωσης αποποίησης

Αν και κάθε προσπάθεια έχει γίνει για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια και η ορθότητα των πληροφοριών σχετικά με αυτήν τη ψηφιακή πλατφόρμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Και , αν και ο Δήμος Θεσσαλονίκης βασίζεται σε αξιόπιστες πηγές και πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην παρούσα ψηφιακή πλατφόρμα από το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι σωστές, και προσπαθεί να κρατήσει τις πληροφορίες σύγχρονες και ενημερωμένες, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει , να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα καθώς και το διαγωνισμό στον οποίο αναφέρεται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους ή αναφορές σε άλλους οργανισμούς , προϊόντα, υπηρεσίες ή δημοσιεύσεις δεν αποτελούν επικύρωση ή έγκριση από το Δήμο της Θεσσαλονίκης και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης δεν αντιπροσωπεύει με κανέναν άμεσο ή έμμεσο τρόπο οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δε θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκύπτουν από , αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται , τη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί , να διαγράψει , να τροποποιήσει και / ή να αλλάξει οποιοδήποτε υλικό που αποστέλλεται προς ανάρτηση στην παρούσα πλατφόρμα, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό τη ψηφιακή πλατφόρμα προστατεύονται από την Ελληνική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός αν η άδεια χορηγείται , κανείςδεν μπορεί να αντιγράψει , αναδιανέμει, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση με οποιαδήποτε μορφή , οποιοδήποτε υλικό που βρίσκεται σε αυτήν την διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα.